Before After - Porcelain Veneer
 • ID Number : 2018-1220
  Country : Australia
  Treatment : Upper jaw : 8 Veneers Lower jaw : 1 Crown
 • ID Number : 2018-1115
  Country : Australia
  Treatment : Upper jaw : 8 Veneers
 • ID Number : 2018-1116
  Country : Australia
  Treatment : Upper jaw : 8 Veneers
 • ID Number : 2018-989
  Country : Australia
  Treatment : Upper Jaw : 4 Veneers
 • ID Number : 2018-971
  Country : Australia
  Treatment : Upper Jaw : 8 Veneers
 • ID Number : 2018-948
  Country : Australia
  Treatment : Upper Jaw : 10 Veneers