Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอของผู้ที่เข้ารับบริการ
จากโต๊ะทำงานของ ดร.สุนิล
ก่อนทำ / หลังทำ
แฟนคลับของ ดร.สุนิล
แพ็คเกจทางทันตกรรมพร้อมด้วยที่พัก
  • การบูรณะฟันทั้งปาก
  • การฟอกสีฟัน
  • การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (เซรามิก)
  • การเคลือบผิวฟัน (เซรามิก)
  • การทำรากฟันเทียม
  • ครอบฟันบนรากฟันเทียม 6 ราก
  • ครอบฟันบนรากฟันเทียม 4 ราก
  • โปรโมชั้นที่นำเสนอ
สถานที่ให้บริการ
ดูสถานที่ให้บริการ
บริการรถรับ-ส่งฟรี
ดูบริการรถรับ-ส่ง