Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
ดร.ปิยพัชร์ จิระเวศยารักษ์
Prosthodontist

จบการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์ศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ1 สาขาทันตกรรมหัตถการจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ