Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
ดร.สุรชัย
ทันตแพทย์รักษารากฟัน (ผู้เชี่ยวชาญด้านคลองรากฟัน)

ทันตแพทย์รักษารากฟัน(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่ 5040) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟัน ที่สามารถดำเนินการรักษาเกี่ยวกับรากฟันได้ทุกรูปแบบ, รวมถึงการรักษารากฟันที่มีความซับซ้อน, การรักษาซ้ำและการผ่าตัดรากฟัน ดร.สุรชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ที่กว้างขวาง และ มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง, เช่น การรักษาด้วยคลื่นย่านอัลตร้าโซนิค, การสร้างภาพดิจิตอล, และ การรักษาฟันตามธรรมชาติ

ดร.สุรชัย สามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าฟันไม่ได้มีอาการติดเชื้ออย่างรุนแรง, ขั้นตอนในการรักษาจะไม่เกิน 2 ชั่วโมงผู้ป่วยทราบดีว่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอและ ดร.สุรชัย รับรองว่าผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกสบายก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยคุณภาพดีที่สุด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ