Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
ดร.อุษณีย์
Prosthodontist

ดร.อุษณีย์(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่7472) มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการทำบรรเทาอาการให้ผู้ป่วย ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก CMCA 2002, การฝึกอบรมทันตกรรมรากฟันเทียมในปี พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การฝึกอบรมระบบประสาทเทียมขั้นพื้นฐานในปี 2553 ใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านการเคลือบฟันด้วยลามิเนทจากแผนกผลิตภัณฑ์ทันตกรรม(3M ESPE) ในปี พ.ศ.2555 และได้เข้ารับการฝึกอบรมการเคลือบฟันเทียมลูมิเนียร์ซึ่งจัดโดยAutotek (ประเทศไทย) ในปี พ.ศ.2556 และได้ขยายขอบเขตการให้บริการในด้านการรักษาที่เหมาะสม สำหรับการเคลือบผิวฟันและการเคลือบผิวฟันด้วยคอมโพสิตเรซิ่น ดร.อุษณีย์รับรองว่าการเคลือบฟันด้วยคอมโพสิตจะช่วยในการปรับปรุงสี, รูปร่าง, ขนาด, และเนื้อสัมผัสของฟัน โดยการให้รายละเอียดที่ยอดเยี่ยมชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย.

= ในทางตรงกันข้าม, วีธีการรักษาด้วยการติดเคลือบฟัน (veneer) จะทำการอธิบายอย่างชัดเจนให้ผู้ป่วยเข้าใจ ว่าการติดเคลือบฟันจะเพิ่มรูปลักษณ์ของฟันโดยการปิดบนฟันที่เป็นคราบ, ปิดช่องว่างระหว่างฟัน, ฟันที่เรียงไม่เท่ากัน, และปรับปรุงรูปลักษณ์ของฟันที่แตก/บิ่น ที่เกี่ยวกับการผุ ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายใจและเชื่อมั่นในการรักษาของ ดร.อุษณีย์.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ