Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การยึดติดทางทันตกรรม

การยึดติดทางทันตกรรมคือการใช้วัสดุเรซิ่นที่มีสีเหมือนกับฟันตามธรรมชาติทำให้วัสดุติดเข้ากับฟันโดยใช้สารยึดติดและการฉายแสงที่มีความเข้มสูงสาเหตุที่เรียกขั้นตอนการรักษาชื่อนี้เพราะว่าวัสดุถูกติดเข้ากับฟัน. การยึดติดฟันมักใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงสีของฟันที่เปลี่ยนไป หรือการบิ่นของฟัน. การยึดติดฟันสามารถทำให้เสร็จโดยการเข้าพบทันตแพทย์เพียงครั้งเดียว

ข้อดี

การยึดติดทางทันตกรรมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและราคาไม่แพงสำหรับขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม. คอมโพสิตเรซิน ที่ใช้ในการยึดติดสามารถที่จะปรับรูปทรง หรือเกลาเพื่อให้เข้ากับฟันบริเวณรอบๆ. ส่วนใหญ่แล้ว, การยึดติดฟันใช้ในวัตถุประสงค์ในเพื่อความสวยงาม เพื่อปรับปรุงฟันและสีที่เปลี่ยนไป หรือการบิ่นของฟัน. นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อปิดช่องว่างหระหว่างฟัน, เพื่อที่จะทำให้ฟันดูยาวขึ้นหรือเปลี่ยนรูปร่าง หรือสีของฟัน.บางครั้งการยึดติดถูกใช้เพื่อเป็นทางเลือกด้านความสวยงามสำหรับการอุดฟัน, หรือเพื่อป้องกันบางส่วนของรากฟันที่เปิดออกเนื่องจากการถอยร่นของเหงือก

การดูแล

ชา,กาแฟ,ควันบุหรี่ และ สารอื่นๆ สามารถทำให้เรซินที่ใช้ในการยึดติดเป็นคราบได้. เพื่อป้องกันหรือลดคราบสกปรก, ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ในช่วงระหว่าง 48 ชั่วโมงแรก นอกจากนี้ให้แปรงฟันบ่อยๆ และทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือนโดยทันตานามัย

ขั้นตอนการรักษา

  • ขั้นตอนแรกคือ การนัดหมายเพื่อปรึกษากับทันตแพทย์ของเราเพื่อให้คุณสามารถหารือเกี่ยวกับเป้าหมายในการรักษา
  • ทันตแพทย์ของเราจะใช้คู่มือเฉดสีเพื่อที่จะเลือกสีวัสดุ (composite resin) ที่ใช้ยึดติดเพื่อให้ได้สีเหมือนกับฟันตามธรรมชาติ,หรือใกล้เคียงมากที่สุด
  • เมื่อทันตแพทย์เลือกสีของวัสดุได้แล้ว, ทันตแพทย์จะทำการกรอพื้นผิวของฟันเล็กน้อย
  • จากนั้นจะทำการทาด้วยของเหลวปรับสภาพลงบนฟัน,ซึ่งของเหลวจะทำให้วัสดุยึดติดเข้ากับฟัน
  • เมื่อขั้นตอนเตรียมฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ทันตแพทย์จะทำการทาวัสดุสีเหมือนฟัน (composite resin) ลงไปที่บริเวณฟัน
  • วัสดุสีเหมือนฟัน (composite resin) จะถูกปรับแต่งและทำให้เรียบจนกว่าจะได้รูปร่างที่เหมาะสม
  • จากนั้นวัสดุที่ใช้ยึดติดจะถูกทำให้แข็งตัวด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ตหรือแสงเลเซอร์
  • หลังจากวัสดุที่ใช้ยึดติดแข็งตัวแล้ว, ทันตแพทย์จะทำการตัดแต่ง,ปรับรูปร่าง,และขัดวัสดุจนกว่าจะมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับผิวของฟันตามธรรมชาติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ