Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน เรียกว่า “White fillings หรือ Composite fillings”.การอุดฟันขาวเป็นการยึดติดทางเคมีเข้ากับฟัน. ด้วยเหตุนี้, การอุดฟันไม่จำเป็นต้องฉีดยาชาในบริเวณที่ทำการรักษา. การฉีดยาชาจะทำก็ต่อเมื่อการผุของฟันค่อนข้างเยอะและลึกมาก. เมื่อฟันที่ผุถูกกำจัดออกไปแล้ว, ใส่วัสดุอุดฟันเข้าไปด้านในแทนที่เนื้อฟันที่ผุ และทำให้แข็งโดยการฉายแสง, การปรับเปลี่ยนจะทำในกรณีที่จำเป็น, หลังจากนั้นก็จะทำการกรอแต่งและขัดฟัน

ข้อดีของการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน:

  • มีสีที่เหมือนกันมากกับฟันตามธรรมชาติ
  • การยึดติดของวัสดุอุดฟันกับฟัน ความแข็งแรงของฟันจะกลับคืนมาประมาณ 85-95%
  • วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันสามารถใช้ได้ทั้งฟันด้านหน้าและด้านหลังโดยไม่สูญเสียความสวยงามของฟัน
  • หากเกิดการเสื่อมสภาพสามารถที่จะทำการซ่อมแซมได้

ถ้าการผุหรือร้าวของฟันมีขนาดใหญ่และลึกมาก, การบูรณะแบบ อินเลย์ หรือ ออนเลย์ หรือ ครอบฟันจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการรักษา ที่ ดร.สุนิล เดนทอล คลินิก, วัสดุที่ใช้อุดฟัน (Amalgam) ไม่ได้ใช้อีกแล้ว เนื่องจากผลกระทบของสารปรอท. ดังนั้น, ถ้าคนไข้ต้องการที่จะเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน Amalgam อออกเป็นวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน, สามารถทำได้ โดยการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย (Rubber dam)และ เครื่องดูดความแรงสูง ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่สารปรอทจะเข้าสูร่างกายของคนไข้

ข้อเสียเพียงประการเดียวของการอุดฟันแบบคอมโพสิตคือ หลังจากการทำอุดฟันด้วยคอมโพสิต, ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเสียวฟันซึ่งอาการจะหายไปภายใน 3-4 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายของการอุดฟันแตกต่างกันตามขนาดและความลึก. ก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะเริ่มทำการอุดฟัน, ผู้ป่วยจะได้รับการแจ้งว่า จะต้องมีการรักษาฟันผุจำนวนเท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่. การอุดฟันสีเหมือนธรรมชาติ สีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา. คนไข้ควรจะตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6เดือน และเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบการอุดฟันที่ได้ทำไปแล้ว และการผุของฟันที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องรุนแรงจนต้องรักษาคลองรากฟัน.

ผู้ป่วยหลายคนมักจะมีคำถามที่ว่า ทำไมจะต้องอุดฟัน เนื่องจากไม่มีอาการเจ็บปวด.ฝันผุในระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการเจ็บปวด แม้จะผุลึกถึงชั้นผิวฟันหรือใกล้กับเส้นประสาท. ดังนั้น การแก้ไขฟันผุจึงเป็นการดีกว่าที่จะรอให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก่อน ซึ่งการรักษาจะมีความซับซ้อนมาก

แหล่งของออกซิเจนภายนอก

เราจะให้ออกซิเจนแก่คนไข้ ดังนั้นคนไข้ไม่ต้องหายใจผ่านปากตามปกติ ระหว่างการเอาวัสดุอุดฟันAmalgam ออก. ในขั้นตอนนี้เราจะใส่หน้ากากออกซิเจนและตัวควบคุมพร้อมด้วยแรงดันออกซิเจนให้คนไข้. การทำแบบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้ไม่สูดดมไอปรอทหรือ ส่วนผสมของ Amalgam ระหว่างขั้นตอนของการรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ