Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การรับประกัน
การรับประกันของ ดร.สุนิล เดนทอลคลีนิก

คลินิกดร.สุนิล เดนทอลทันตกรรมสากล ขอมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าของเราด้วยการรับประกันการรักษาทางทันตกรรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย

การครอบฟัน สะพานฟัน และ การเคลือบฟัน

การรับประกัน: ดังนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น การแตก หรือ การบิ่น ของ การครอบฟัน สะพานฟัน หรือ เคลือบฟัน การบูรณะฟัน อินเลย์ออนเลย์เกิดขึ้น เราจะทำการซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนให้ใหม่ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เข้ารับการรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การอุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซิ่น

การรับประกัน :ดังนี้ ถ้าการอุดฟันเกิดปัญหาเราจะทำการเปลี่ยนให้ใหม่ หรือ ซ่อมแซมให้ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการรักษา

การทำรากฟันเทียม

การรับประกันดังนี้ : เราจะทำการเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซม รากฟันเทียมหรือครอบฟันบนรากฟันเทียมภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้ารับการรักษา

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำรากฟันเทียมเราจะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี
 • ถึงแม้จะมีอัตราความสำเร็จสูงในการทำรากฟันเทียมที่คลินิกของเราอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า การฝังตัวของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรอาจจะไม่สำเร็จเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
 • หากการทำรากฟันเทียมครั้งแรกไม่ประสบผลสำเร็จการทำรากฟันเทียมครั้งที่สองเพื่อแทนที่อันแรก จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางการทำรากฟันเทียมของคลินิกเรา
 • โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีความต้องการที่จะใส่รากฟันเทียมในจุดเดิมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรากฟันเทียมเก่าออก
 • สำหรับการเคลมประกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องทำการแจ้งให้ทางคลินิกของเราทราบด้วยรูปถ่าย หรือแผ่นเอ็กซ์เรย์ โดยส่งผ่านทางอีเมลล์
 • ระยะเวลาของการรับประกัน 1 ปี จะสิ้นสุดลง หากการทำรากฟันเทียมมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการแก้ไข โดยทันแพทย์อื่น ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ของคลีนิค
โปรดทราบคลินิกจะไม่ทำการจ่ายค่าเดินทางให้ผู้ป่วยจะต้องจัดเตรียมการเดินทางของตนเอง ผู้ป่วยต้องทำการดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองคลินิก จะไม่เสนอค่าใช้จ่ายใดๆคลินิกจะรับผิดชอบเพียงทำการรักษาซ้ำให้ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกันเท่านั้น

ถาดฟันปลอมเป็นชุด และ ถาดฟันปลอมเป็นซี่

การรับประกัน : ดังนี้ หากฟันปลอมแตกหรือบิ่น ภายใต้การใช้งานตามปกติ เราจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการรักษา

การรักษาคลองรากฟัน

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการรักษาคลองรากฟันที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้เตรียมชุดฟันปลอม/ซี่ฟันปลอม สำหรับทำครอบฟันและสะพานฟันไว้เรียบร้อยแล้ว

เคลือบฟันเซรามิค (Composite Veneer)

การรับประกัน:ดังนี้ การทำเคลือบฟัน (Veneer) ไม่ประสบความสำเร็จเราจะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการรักษา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อความข้างต้นทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่ครอบคลุมกับกรณีดังต่อไปนี้

 • การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ จากการเล่นกีฬา
 • การทำฟันชุดปลอมหลุด
 • ไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก
 • ในช่วงเวลาของการรับประกัน ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านทันตกรรมอื่นๆ เช่น โรคทางเหงือก หรือ การเจ็บป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกหัก หรือ การบิ่นของฟันปลอม, จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • หากคุณไม่สามารถที่จะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อแก้ไขภายในช่วงเวลาของการรับประกัน การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด และ ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินให้ในทุกกรณี
 • หากเกิดปัญหากรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ โดยทันที
 • ในเรื่องของ สีรูปร่างและขนาด ของ ครอบฟัน เคลือบฟันเทียม สะพานฟัน จะถูกพิจารณาและตัดสินใจโดยทันตแพทย์ ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขให้โดยถาวรหลังจากทำการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการรับประกันการแก้ไขซ้ำอีก

โปรดทราบ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายของการรักษาทางทันตกรรมที่ผู้ป่วยได้ไปรักษากับคลินิกอื่น หลังจากสิ้นสุดการรักษา ดร.สุนิล เดนทอลคลีนิก จะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหรืองานต่อเนื่องโดยทันตแพทย์จากที่อื่น การรับประกันจะถือเป็นที่สิ้นสุดถ้าการรักษาทางทันตกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนหรือทำการแก้ไขโดยทันตแพทย์อื่นหลังจากสิ้นสุดการรักษา

การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ