Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การปลูกถ่ายกระดูก

ที่ ดร.สุนิล เดนทอล คลินิก, ผู้เชี่ยวชาญของเราใช้วัสดุCeraboneเป็นวัสดุในปลูกถ่ายกระดูก ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและประสบผลสำเร็จในการปลูกกระดูกค่อนข้างสูง. ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วัสดุCeraboneเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย, วัสดุชนิดนี้ผลิตมาจากแร่ของกระดูกวัว,ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกระดูกของมนุษย์มากที่สุด

ก่อนที่จะทำการผ่าตัดเพื่อยกโพรงไซนัส คุณจะได้รับการเอ็กซ์เรย์เป็นอันดับแรก เพื่อให้ทันตแพทย์ สามารถศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของกรามและไซนัส และทำการตรวจ CT scan (Computerized Tomography). เพื่อที่ทันตแพทย์จะได้ทำการวัดความสูงและความกว้างของกระดูกที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเพื่อการประเมินสุขภาพของไซนัส หากคุณมีอาการของโรคภูมิแพ้อากาศ,คุณควรทำการนัดหมายหลังจากอาการดังกล่าวได้หายเป็นปกติแล้ว

มีขั้นตอนการทำอย่างไร

ที่ ดร.สุนิล เดนทอล คลินิก, ศัลยแพทย์ของเราจะทำการผ่าตัดเนื้อเยื่อเหงือกบริเวณฟันที่หลุดออกไป. เมื่อเนื้อเยื่อถูกผ่าออก, จะทำให้เห็นกระดูกและจะทำการเปิดช่องรูปไข่ (oval window)ในกระดูก.เยื่อหุ้มไซนัสที่อยู่อีกด้านหนึ่งของช่องรูปไข่(oval window) จะทำการแยกไซนัสออกจากขากรรไกร. เยื่อหุ้มไซนัสจะถูกดันขึ้นแบบเบาๆให้ออกห่างจากขากรรไกรของคุณ

วัสดุปลูกถ่ายกระดูกเม็ดเล็กๆจะถูกใส่ลงในช่องบริเวณไซนัส ปริมาณของวัสดุปลูกถ่ายกระดูกที่ใช้จะแตกต่างกันไป, แต่โดยปกติแล้วจะมีการเพิ่มกระดูกขึ้นหลายมิลลิเมตรบริเวณเหนือขากรรไกร

เมื่อใส่วัสดุปลูกถ่ายกระดูกเสร็จแล้วจะทำการเย็บปิดเนื้อเยื่อสำหรับขั้นตอนการปลูกถ่ายกระดูกจะใช้เวลาโดยประมาณ 2-6 เดือนเพื่อให้วัสดุปลูกถ่ายกระดูกเข้ากับกระดูกตามธรรมชาติระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุปลูกถ่ายกระดูกที่ใส่เข้าไป หลังจากนั้นจะทำการใส่รากฟันเทียมให้คุณ

ขั้นตอนของการปลูกถ่ายกระดูก จะทำการใส่วัสดุปลูกถ่ายในบริเวณของกระดูกที่หายไป ซึ่งเซลล์เหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปและเริ่มกระบวนการสร้างกระดูกขึ้นใหม่. เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์ของคุณจะทำการปรับเปลี่ยนวัสดุปลูกถ่ายดังกล่าวให้เป็นกระดูกเอง

ภาพก่อนการรักษา

ภาพตัดตามขวางของขากรรไกรแสดงปริมาณของกระดูกที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากฟันที่หลุดออกไป ทำให้มีกระดูกไม่เพียงพอที่จะสามารถใส่รากฟันเทียมได้อย่างปลอดภัย

ภาพระหว่างการรักษา

เซลล์ของผู้ป่วยจะทำการวัสดุปลูกถ่ายกระดูกให้กลายเป็นกระดูกใหม่ และเมื่อเวลาผ่านไปวัสดุปลูกถ่ายทั้งหมดก็จะถูกทำให้เข้ากันได้กับกระดูกตามธรรมชาติ

ภาพหลังการรักษา

กระดูกขากรรไกรที่ทำการปลูกถ่ายกระดูกไว้ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใส่รากฟันเทียมเพื่อแทนที่ฟันที่หลุดไป

การฟื้นตัว

จะใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน เพื่อรอให้กระดูกเสริมไซนัสที่ทำการปลูกถ่าย กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกขากรรไกรตามธรรมชาติ. บางครั้งต้องใช้เวลาสูงถึง 6 เดือน ก่อนที่จะมีการใส่รากฟันเทียม, อย่างไรก็ตาม,ในบางกรณี ศัลยแพทย์จะทำการปลูกถ่ายกระดูกและใส่รากฟันเทียมพร้อมกัน, เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดสองครั้ง

การติดตามผล

หลังจากขั้นตอนดังกล่าว, คุณอาจจะมีอาการบวม. คุณอาจมีเลือดออกจากปาก หรือ จมูกของคุณ. อย่าสั่งน้ำมูกหรือจามแรงๆซึ่งอาจทำให้วัสดุที่ใช้ในการปลูกถ่ายเคลื่อนที่, และแผลที่เย็บฉีกขาด

เราขอแนะนำให้คุณพ่นน้ำเกลือเพื่อที่จะให้เยื่อบุด้านในของจมูกชุ่มชื้นและให้ยาเพื่อป้องกันการเกิดเลือดคั่งและการอักเสบ. นอกจากนี้คุณยังจะได้รับยาแก้ปวด, ยาปฏิชีวนะและน้ำยาบ้วนปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อ. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่สบายเพียงเล็กน้อยหลังจากขั้นตอนของการผ่าตัดยกโพรงไซนัส

รอยเย็บในการผ่าตัดจะหายไปเองและแผลก็จะหายเป็นปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ