Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การดูแลรักษาเหงือก

โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ (รำมะนาด) เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การสูญเสียฟันในผู้ใหญ่. คราบแบคทีเรียบนผิวฟันเป็นสาเหตุเบื้องต้นของโรคเหงือก. อย่างไรก็ตาม,ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถจะนำไปสู่โรคปริทันต์ได้ เช่น การสูบบุหรี่, ขาดการดูแลสุขอนามัยของช่องปาก เช่น การไม่แปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันในชีวิตประจำวัน

โรคเหงือก อาการส่วนใหญ่จะไม่มีความเจ็บปวด,มีสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนเพียงเล็กน้อย ,แม้แต่ในช่วงระยะท้ายของโรค. อาการของโรคเหงือกประกอบด้วย:

  • เหงือกบวมแดงหรือกดเจ็บ
  • มีกลิ่นปากหรือมีรสไม่ดีในปาก
  • เหงือกถอยร่น
  • การเกิดหลุมลึกที่บริเวณระหว่างฟันและเหงือก

การดูแลรักษาโรคเหงือก

ไม่ต้องทำการผ่าตัด

  • การขูดหินปูนแบบมืออาชีพ:
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเหงือกของเราจะทำการกำจัดคราบแบคทีเรียและหินปูน (คราบแบคทีเรียที่ก่อตัวขึ้นและแข็งตัวบนผิวฟัน สามารถกำจัดได้ด้วยการขูดออกแบบมืออาชีพ) จากด้านบนและด้านล่างแนวเหงือกของฟันทั้งหมด

  • การขูดหินปูนและการเกลารากฟัน;
  • นี่คือขั้นตอนการขูดหินปูนแบบล้ำลึก, ไม่ต้องใช้การผ่าตัด,ที่ทำภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะจุด, บริเวณที่มีคราบแบคทีเรียและหินปูนจากด้านบนและด้านล่างของแนวเหงือกจะถูกขูดออกไป (scaling)และบริเวณที่ขรุขระบนรากฟันจะถูกเกลาให้เรียบขึ้น (planning)

การรักษาโดยการผ่าตัดสำหรับโรคเหงือก:

การผ่าตัดเพื่อเปิดเหงือก / การผ่าตัดลดขนาดของเหงือกในระหว่างขั้นตอนนี้, เหงือกจะถูกเปิดเอาไว้ และจะทำการขูดหินปูนออกไปในบางกรณี,พื้นผิวที่ขรุขระของฟันที่เสียหายจะถูกเกลาให้เรียบเพื่อกำจัดบริเวณที่แบคทีเรียจะสามารถเข้าแฝงตัว.หลังจากนั้นเหงือกจะถูกปิดโดยให้มีขนาดพอดีกับบริเวณรอบฟันวิธีการนี้จะช่วยลดขนาดของพื้นที่บริเวณระหว่างเหงือกกับฟัน.ยังมีการรักษาด้วยการผ่าตัดรักษาโรคเหงือกอื่นๆให้บริการที่ ดร.สุนิล เดนทอล คลินิก เช่น การปลูกถ่ายกระดูก, การปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน,ศัลยกรรมชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ (GTR),และการผ่าตัดกระดูก.กับผู้ป่วยบางราย, ขั้นตอนการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดในการขูดหินปูนและการเกลารากฟันจำเป็นสำหรับการรักษาโรคเหงือก.การผ่าตัดจำเป็นเมื่อเนื้อเยื่อเหงือกบริเวณรอบฟันเสียหายและไม่สามารถที่จะบูรณะได้ด้วยขั้นตอนการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด.

หลังจากการรักษาโรคเหงือกทุกประเภทเสร็จสิ้น, การติดตามผลมีความสำคัญมากและผู้ป่วยควรดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้ดี สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียฟันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ