Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การยกไซนัส

การยกไซนัส เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มกระดูกเข้าไปที่ขากรรไกรบนในบริเวณของฟันกรามและฟันกรามน้อย บางครั้งเรียกว่าการเสริมไซนัส การเพิ่มเนื้อที่ของเยื่อบุ Maxillary sinus (เรียกอีกอย่างว่า Sinus lift, sinus graft, sinus augmentation หรือ sinus procedure) เป็นขั้นตอนของการผ่าตัดที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณของกระดูกในบริเวณposterior maxilla (ขากรรไกรบน) ในบริเวณฟันกราม และ ฟันกรามน้อย, โดยการเสียสละบางส่วนของ posterior maxilla

เมื่อมีการสูญเสียฟันธรรมชาติไป, ไม่ว่าจากฟันผุ, โรคปริทันต์หรือการบาดเจ็บทางทันตกรรม กระบวนการสร้างกระดูกจะเริ่มสร้างใหม่อีกครั้ง บริเวณพื้นที่สูญเสียฟันไป เรียกว่าสันกระดูก เมื่อเวลาผ่านไปจะสูญเสียทั้งความสูงและความกว้าง นอกจากนี้ส่วนฐานของไซนัสในขากรรไกรบนจะค่อยๆ ลดระดับลงมา โดยรวมแล้วจะนำไปสู่การสูญเสียปริมาณของกระดูกที่มีอยู่สำหรับการปลูกถ่ายรากฟันเทียม กระดูกจะถูกเพิ่มเข้าไประหว่างขากรรไกรบนและโพรงอากาศไซนัสซึ่งอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งของจมูก เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับกระดูก เยื่อหุ้มไซนัสจะต้องขยับขึ้นหรือยกขึ้น การยกไซนัสจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งศัลยแพทย์ช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าหรือปริทันตทันตแพทย์

การยกไซนัส เป็นการรักษาที่มีการปฏิบัติทั่วไปในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันที่หายไปมากขึ้น จำนวนของกระดูกที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี วัสดุปลูกถ่ายกระดูกจะเติมลงในช่องว่างที่มีตรงบริเวณผนังไซนัส หรือถูกเติมลงในบริเวณที่ไม่มีกระดูกสำหรับรองรับรากฟันเทียมเป้าหมายของการยกไซนัสคือการเสริมพื้นที่กระดูกให้กับไซนัสในขากรรไกรบนเพื่อให้มีกระดูกเพิ่มมากขึ้นเพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียม

การยกไซนัสใช้สำหรับทำอะไร

การยกไซนัสจะทำเมื่อมีความสูงของกระดูกไม่เพียงพอที่บริเวณขากรรไกรบน หรือโพรงอากาศไซนัสอยู่ใกล้ชิดกับขากรรไกรบนมากเกินไป สำหรับการใส่รากฟันเทียม มีหลายสาเหตุดังนี้:

  • คนไข้หลายคนสูญเสียฟันกรามด้านบนของพวกเขา – โดยเฉพาะฟันหลังหรือฟันกรามใหญ่ – และมีกระดูกไม่เพียงพอสำหรับการฝังรากเทียมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของกะโหลกศีรษะด้านหลังของขากรรไกรบนมีกระดูกน้อยกว่ากรามล่าง
  • การสูญเสียกระดูกเนื่องจากโรคปริทันต์ (เหงือก)
  • การสูญเสียฟันอาจนำไปสู่การสูญเสียกระดูกได้เช่นกัน เมื่อฟันหายไปกระดูกจะเริ่มสลายไป (ดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย) หากฟันหายไปเป็นเวลานานมักจะมีกระดูกไม่เพียงพอสำหรับการฝังรากฟันเทียม
  • ไซนัสบนขากรรไกรอาจอยู่ใกล้ชิดกับกรามบนของรากฟันเทียมมากเกินไป รูปร่างและขนาดของไซนัสนี้จะแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคน ไซนัสยังสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อคนไข้มีอายุมากขึ้น

การยกไซนัส เป็นการรักษาที่มีการปฏิบัติทั่วไปในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเทนที่ฟันที่หายไปมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ