Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
รูปก่อนทำ– หลังทำ สำหรับบริการทางทันตกรรมที่แตกต่างกัน
เชิญเข้าดูภาพก่อนและหลังที่น่าพึงพอใจของผู้ป่วยของเรา:
  • การฟอกสีฟัน
  • การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
  • การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
  • การทำรากฟันเทียม
  • การตัดแต่งเหงือก
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
  • การบูรณะฟันทั้งปาก
  • การยึดติดทางทันตกรรม
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ