Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
โรคกลัวหมอฟัน

อัตราความชุกของโรคกลัวหมอฟันจากประสบการณ์ของเรา

โรคกลัวหมอฟัน (โดยปกติมักจะเรียกว่าโรคกลัวทางทันตกรรมโรคกลัวหมอฟันความวิตกกังวลทางทันตกรรมหรือความกลัวทางทันตกรรม) หมายถึง ความกลัวของการทำทันตกรรมและการดูแลรักษาทางทันตกรรม จากการประเมิณพบว่ามีผู้ป่วยทางทันตกรรมจำนวนมากถึง 75% มีประสบการณ์ในด้านความกลัวทางทันตกรรม หรือ การกลัวหมอฟันตั่งแต่ระดับเบาจนถึงระดับรุนแรงประมาณ 5-10% ของประสบการณ์โรคกลัวหมอฟัน หรือที่เรียกทั่วไปว่า การกลัวหมอฟันมีความกลัวอย่างมากที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม จึงทำให้หลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้ารับการดูแลรักษาทางทันตกรรม

คนที่มีความกลัวทางทันตกรรมส่วนใหญ่ จะเข้ารับการดูแลรักษาก็ต่อเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมแล้วเช่น อาการปวดฟัน หรือ มีหนองที่ฟัน คนที่กลัวการรักษาทางทันตกรรมมากๆ มักจะพบกับ “วัฎจักรของการหลีกเลี่ยง” ซึ่งการที่พวกเขาหลีกเลี่ยงการดูแลรักษาทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากความกลัว จนกว่าจะประสบกับภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมจริงๆ ถึงจะต้องการการรักษาแบบรุกล้ำยิ่งเป็นการเพิ่มความกลัวในการรักษาทางทันตกรรมมากขึ้นกว่าเดิมเราได้จัดแบ่งกลุ่มผู้ของป่วย ออกเป็น 3 กลุ่มที่แตกต่างกันตามสุขภาพจิต ด้วยประสบการณ์ของเรา ก่อนที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ดังนี้

 • ความวิตกกังวล
 • ความกลัว
 • ความหวาดกลัว

ความแตกต่างระหว่างความกังวลความกลัวและความหวาดกลัว

ความวิตกกังวลทางทันตกรรม คือการตอบสนองต่ออันตรายที่ไม่ทราบแน่ชัด ความวิตกกังวลเป็นเรื่องที่ธรรมดามากและคนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ความวิตกกังวลทางด้านทันตกรรมโดยเฉพาะ ถ้าหากพวกเขาจะต้องทำบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยพื้นฐานทั่วไปจะเป็นความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จัก

ความกลัวทางทันตกรรม เป็นปฏิกิริยาต่ออันตรายที่รู้จัก (“ฉันรู้ว่าทันตแพทย์กำลังจะทำอะไรอยู่ที่นั่นทำอย่างนั้น – ฉันกลัว’’)ซึ่งเกี่ยวข้องกับ คำว่า “สู้ หรือ หนี” เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่เข้ามากระตุ้น

โรคกลัวหมอฟัน เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับความกลัวเพียงแต่เป็นความกลัวที่ค่อนข้างรุนแรง (“ฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันไปหาหมอฟัน – ไม่มีทางที่ฉันจะกลับไปถ้าฉันทำได้ฉันกลัวมากฉันรู้สึกไม่สบาย”) คนที่เป็นโรคกลัวหมอฟัน จะหลีกเลี่ยงการดูแลรักษาทางทันตกรรมจะไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายในทุกรูปแบบ จนกว่าจะเกิดปัญหาขึ้นกับทางกายภาพ หรือปัญหาทางด้านจิตใจ จนโรคหวาดกลัวกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำ

สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคกลัวหมอฟัน

การกลัวความเจ็บปวด หมายถึง การกลัวความเจ็บปวดเป็นเหตุผลที่พบบ่อยมากๆ ในการหลีกเลี่ยงการพบทันตแพทย์ ความกลัวนี้มักจะเกิดจากประสบการณ์ทางทันตกรรมที่ผ่านมา ที่ไม่น่าพอใจ หรือ มีความเจ็บปวด หรือจากเรื่องเล่า“ความเจ็บปวดที่น่าสยองขวัญ” ที่ฟังจากคนอื่น ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางด้านทันตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ มีความเจ็บปวดน้อยมาก หรือ แทบจะไม่มีความเจ็บปวดเลย

กลัวการฉีดยา หรือ กลัวว่าการฉีดยาจะใช้ไม่ได้ผล เป็นการ กลัวเข็มฉีดยาโดยเฉพาะเมื่อใส่เข้าไปในปากของพวกเขา นอกเหนือจากความกลัวความกลัวอื่นๆคือ กลัวว่าการระงับความเจ็บปวดยังไม่ได้ผล หรือ ขนาดของยาไม่เพียงพอที่จะขจัดความเจ็บปวดได้ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางทันตกรรม

กลัวผลข้างเคียงของยาสลบ:บางคนกลัวผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาสลบ เช่นอาการวิงเวียนศีรษะ, ความรู้สึกอ่อนเพลีย หรืออาการคลื่นไส้ ส่วนคนอื่นๆ อาจไม่ชอบอาการชา หรือ "fat lip" ที่เกิดจาก การใช้ยาชาเฉพาะที่ ความรู้สึกของการไร้กำลัง หรือการควบคุมอะไรไม่ได้ :เป็นเรื่องปกติสำหรับคนทั่วไปที่จะมีความรู้สึกเช่นนี้เมื่อนึกถึงสถานการณ์—ขณะกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำฟันและอ้าปากกว้าง, โดยไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

ความเขินอายและการสูญเสียพื้นที่ส่วนตัว เป็นความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความใกล้ชิดทางกายภาพของทันตแพทย์ หรือ ทันตานามัย ต่อใบหน้าของพวกเขา คนอื่นๆอาจจะรู้สึกประหม่าเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของฟันหรือกลิ่นปาก

ประสบการณ์ที่ไม่ดี หมายถึง โรคกลัวหมอฟันโดยปกติมักจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เลวร้าย หรือน่าขนลุกเมื่อพบกับทันตแพทย์ (จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นี่คือเรื่องจริงประมาณ 80-85% ของโรคกลัวหมอฟันแต่มีความยากกับการหาตัวอย่าง)ไม่เพียงแต่ความเจ็บปวดทางทันตกรรมเมื่อเข้ารับการรักษาแต่ยังมีพฤติกรรมทางจิตวิทยา เช่น การถูกทำให้รู้สึกอับอายโดยทันตแพทย์

บ่อยครั้งที่ทันตแพทย์ไม่เอาใจใส่แม้กระทั่งในหมู่ทันตแพทย์มืออาชีพด้วยกันเองก็คิดว่าเพราะความกลัวการเจ็บปวด ที่ทำให้คนไม่ต้องการพบทันตแพทย์เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น สาเหตุอื่นของความวิตกกังวลทางทันตกรรมคือ การเรียนรู้โดยการสังเกตสิ่งที่ปรากฏมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้น,ตัดสินจากการอภิปรายและ ผลการวิจัยที่มี ถ้าผู้ปกครองหรือผู้ดูแลกลัวหมอฟันเด็กๆ อาจจะรับรู้เรื่องนี้และกลัวตามไปด้วยแม้แต่ขาดประสบการณ์ที่ไม่ดี การได้ฟังเรื่องราวที่น่ากลัวของผู้อื่นเกี่ยวกับการพบหมอฟัน อาจจะมีผลเหมือนกันรวมถึง ภาพลักษณ์ ของ “หมอฟัน” ในสื่อต่างๆ (โดยเฉพาะในภาพยนตร์สำหรับเด็ก / การ์ตูน และ เรื่องตลกและหนังสยองขวัญ) เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเพิ่มความรู้สึกหวาดกลัวทางทันตกรรม

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคกลัวหมอฟัน

ทุกคนสามารถได้รับผลกระทบจากโรคกลัวหมอฟันได้ ไม่ว่าคุณจะมีอายุน้อยหรือมากผู้ชายหรือผู้หญิง ทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคกลัวหมอฟันด้วยกันทั้งหมด

สัญญาณของโรคกลัวหมอฟัน ประกอบด้วยอาการดังนี้

 • มีปัญหาการนอนในคืนก่อนการเข้ารับการตรวจทางทันตกรรม
 • รู้สึกกังวลใจเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อยู่ในห้องรับรองในคลินิกทันตกรรม
 • ร้องไห้หรือรู้สึกไม่สบายทุกครั้งที่คิดว่าจะไปพบหมอฟัน
 • ความรู้สึกกังวลอย่างมากเมื่อนึกถึงหรือเมื่อคิดว่ามีวัตถุถูกวางในปากของคุณระหว่างการรักษาทางทันตกรรมหรือรู้สึกเหมือนหายใจลำบากขึ้นมาทันที
 • ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทอล คลินิกมีเทคนิคพิเศษ ที่จะช่วยให้คนออกจากความวิตกกังวลทางทันตกรรม และ

โรคกลัวหมอฟันแนะนำวิธีเอาชนะเกี่ยวกับโรคกลัวหมอฟัน /ความกลัว /ความวิตกกังวล:

คนส่วนใหญ่ไม่ลังเลที่จะมาหา ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลคลีนิก เพราะว่า ทันตกรรมของเราสามารถที่จะรักษาโดยไม่มีความเจ็บปวดและเราทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และใจดี หลายคนไม่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับความทุกข์จากความกลัวทางด้านทันตกรรมและ โรคกลัวในความคิด การได้พบทันตแพทย์ที่เหมาะสำหรับเขาทำให้สร้างความรู้สึกที่แตกต่างได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความกลัวมีสาเหตุมาจากประสบการณ์ที่ไม่ดีก่อนหน้านี้ ทันทีที่ผู้ป่วยมาคลินิก ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลคุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญ และได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อที่จะเอาชนะความหวาดกลัวเหล่านั้น ตามคำแนะนำที่ให้โดย ดร.สุนิล ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้หายจากความกังวลและสบายใจขึ้น.หลังจากการรักษาเราพบว่าผู้คนมีความสุขและขอบคุณ ดร.สุนิล สำหรับความงดงามที่อย่างที่ไม่เคยคาดฝัน เบื้องหลังอาชีพของเขา คุณสามารถดูได้จากวีดีโอยืนยันของผู้รับบริการ

ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลคลีนิก เราจะให้การดูแลเป็นพิเศษ เพื่อทำให้ผู้ป่วยของเรารู้สึกสงบมั่นใจ และเตรียมความพร้อมของจิตใจ ก่อนที่จะเข้ารับบริการทางทันตกรรม ด้วยประสบการณ์ของเรา เรามีเทคนิคพิเศษในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้

 • ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยสอบถามเข้ามาผู้เชี่ยวชาญของเราเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย ในระหว่างที่ทำการสนทนาทางโทรศัพท์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษจึงมีความเข้าใจทางทันตกรรมรวมทั้งสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยเป็นอย่างดี และตามด้วยให้คำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับการรักษา
 • สำหรับผู้ป่วยของ ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลคลีนิกจะได้รับความสะดวกสบายเพราะเราได้จัดบริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน ซึ่งคนขับรถของเราจะไปรอรับลูกค้าที่สนามบินนานาชาติ และพามาส่งที่ ดร.สุนิล เซอร์วิส ลักซ์ชัวร์รี่ อพาร์ทเมนต์
 • เราได้จัดบริการอพาร์ทเมนต์สุดหรู รวมทั้ง ความหรูหราระดับโลก ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยของเรา ในระหว่างขั้นตอนของการรักษา
 • เรายังมีบริการรถรีมูซีนรับ-ส่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย ทำให้เกิดความผ่อนคลายทางจิตใจ
 • ทันทีที่ผู้ป่วยของเรามาถึงที่คลินิก, จะได้รับการต้อนรับจากพนักงานของเราที่สามารถพูดได้หลากหลายภาษา และนั่งผ่อนคลายอิริยาบถในห้องรับรองที่ออกแบบมาอย่างเป็นพิเศษ
 • ห้องรับรองของเราไม่ได้เป็นแบบดั้งเดิมหรือมองเห็นได้ทั่วไปในคลินิกทันตกรรม ของเรามีทั้ง โทรทัศน์ เพลง คอมพิวเตอร์ นวดเท้า ฯลฯ เพื่อสร้างความผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้บริการเป็นพิเศษโดยพ่อบ้านของเรา
 • เมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าพบกับผู้ช่วยทันตแพทย์ของเรา จะตอบคำถามที่ท่านอยากรู้ ผลที่ได้ก็คือ ความสงสัยหรือความกลัวจะถูกกำจัดออกไปให้มากที่สุด และ หลังจากนี้ผู้ป่วยจะได้พบกับ ดร.สุนิล พล ผู้ที่มีเชี่ยวชาญและสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะคอยรับฟังข้อสอบถามและตอบคำถามเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านทันตกรรมทำให้ทุกข้อสงสัยและ ความหวาดกลัวถูกกำจัดออกจากความคิดของผู้ป่วยดร.สุนิล ก็จะมอบหมายให้แพทย์ที่เหมาะสมกับการรักษาให้
 • ในการตรวจวันแรกเราจะทำการตรวจและเตรียมการเท่านั้น และเราจะส่งผู้ป่วยกลับไปยังอพาร์ทเม้นต์ ดังนั้น ผู้ป่วยจะมีเวลาในการคิดทบทวนวิธีการรักษาและขั้นตอนของการรักษา ทันตแพทย์ได้อธิบายไว้
 • สำหรับการนัดวันถัดไป เช่น ในวันผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับอาหารและเครื่องดื่มล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดเราใช้ระงับประสาทและยาสลบ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกง่วง และทำให้ชา ดังนั้นผู้ป่วยของเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวด
 • เราใช้ความระมัดระวังในทุกๆ ขั้นตอนสำหรับลูกค้าของเรา ก่อนที่จะขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ผ่าตัด เพื่อจะได้เตรียมใจและร่างกายให้พร้อม ทันทีที่ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับเครื่องเล่นเพลงI-POD เพื่อให้เลือกฟังเพลงที่ชื่นชอบเหตุผลคือผู้ป่วยจะไม่ได้รู้สึกว้าวุ่นใจกับเสียงเจาะและช่วยให้การผ่าตัดในห้องผ่าตัดของเราเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

ตามคำกล่าวของ ดร.สุนิล พลความกลัวมีคำอธิบายที่แตกต่างกัน เผชิญหน้ากับทุกสิ่งและแก้ไขปรับปรุง แทนที่จะ ลืมทุกสิ่งและวิ่งหนี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ