Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
ทันตแพทย์ในกรุงเทพ l ทันตแพทย์ในประเทศไทย l ทันตแพทย์ในกรุงเทพฯ

ทันตกรรมรากฟันเทียมในประเทศไทย ได้พัฒนาจนกลายเป็นส่วนสำคัญ ของการรักษาทางทันตกรรมในแต่ละวัน ความรู้ที่เหมาะสมของตัวเลือกการวินิจฉัยและการรักษาโรค ด้วยการฝังรากฟันเทียมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทันตแพทย์ , สำหรับทันตแพทย์ เพื่อความสำเร็จทางทันตกรรมรากฟันเทียม, สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากคือจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นทางชีวภาพ และขั้นตอนทางคลินิกและ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการฝังรากฟันเทียม ของแนวคิดการรักษาโดยรวมทั้งหมด รวมถึงแง่มุมของการรวมของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนของทันตกรรมรากฟันเทียมด้วย.มากไปกว่านี้, ทันตแพทย์จะต้องสามารถแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เกี่ยวกับ ตัวเลือกของการรักษาที่แตกต่างกัน และผลดี,ผลเสียของการรักษาในแต่ละวิธี ตัวเลือก จะต้องทำระหว่าง การทำ FDP ยึดติดเข้ากับฟัน และ การฟื้นฟูบูรณะรากฟันเทียม เนื่องจาก การวินิจฉัยโรคในระยะยาว มีอิทธิพลอย่างมากตัวต่อตัวเลือกของการรักษาที่แตกต่างกัน. เพื่อที่จะทำการวางตำแหน่งการฝังรากฟันเทียมในกรณีที่ไม่ซับซ้อน และ เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม, ความรู้ที่เพียงพอในขั้นตอนของการผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัด ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก. ทันตกรรมรากฟันเทียมในประเทศไทย ถือได้ว่าดีที่สุดในโลก .ทันตกรรมรากฟันเทียมในประเทศไทย โดยปกติมักจะทำการรักษาโดยแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์และโดยปกติแล้วรากฟันเทียมจะทำมาจากไทเทเนียมที่ใช้ในด้านทันตกรรม เพื่อสนับสนุนการบูรณะ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับฟันมาก โรงพยาบาลทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร มักจะดำเนินการรักษาตามรูปแบบของรากฟันเทียม เช่น Endosseous implant, supercritical implant และ mandibular implant.

ด้วยการเป็นทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์มากมายในประเทศไทย ดร.สุนิล ได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และ ยกระดับการผ่าตัดทางทันตกรรมในประเทศไทยให้มีระดับที่สูงมากขึ้น.รากฟันเทียม ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะว่า รากฟันเทียมมีคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานในระยะยาวรากฟันเทียมทำโดยทีมแพทย์ที่มีทักษะสูงของประเทศไทย ซึ่งช่วยเพิ่มเติมความสบาย,ความสะดวก,และความมั่นใจให้คุณได้มากขึ้น แต่เนื่องจากรากฟันเทียมมีราคาแพง, จึงเป็นเรื่องปกติที่คนตัดสินใจที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับการทำรากฟันเทียมปัจจุบัน,ค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรมสามารถคาดการณ์ไว้น้อยมากสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ, ค่ารักษาทางทันตกรรมเป็นประจำสามารถกลายเป็นภาระของชีวิตในปัจจุบันได้ค่าใช้จ่ายในด้านทันตกรรมส่วนใหญ่ เช่น การทำครอบฟัน หรือ ฟันปลอม กลายเป็นงบประมาณสิ้นเปลืองที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ทันตกรรมต้นทุนต่ำสามารถที่จะเป็นเรื่องจริงได้ หากมาทำการรักษาทางทันตกรรมในประเทศไทยโดยปกติ คนส่วนใหญ่มักจะละเลยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม เช่น การดูแลรักษาเหงือกและฟันฯลฯ การรักษาทางทันตกรรมเกี่ยวข้องกับ การดูแลรักษาและป้องกันโรคของฟันและเหงือก นอกเหนือจากการซ่อมแซมและการเปลี่ยนฟันที่เสื่อมสภาพ

วัสดุที่ใช้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ