Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การฆ่าเชื้อโรค

ที่ ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลเด็นทอล เซ็นเตอร์การฆ่าเชื้อโรค เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยของเราและ ทีมงานของ ดร.สุนิลเอง ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา และ เราได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคและสุขอนามัย อย่างเคร่งครัด กระบวนการฆ่าเชื้อโรคอยู่ภายใต้การควบคุม ,การเฝ้าระวัง, อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม มีจำเป็นที่จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรค หรือ การฆ่าเชื้อโรคในระดับสูง สำหรับการฆ่าเชื้อโรคจะแยกเป็นระดับสูง, ระดับกลาง, หรือระดับต่ำ ระดับของการฆ่าเชื้อโรค ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของอุปกรณ์ โดยจะแบ่งได้เป็นระดับ “ไม่อันตราย” “กึ่งอันตราย” “เป็นอันตราย”

เตาสำหรับอบเพื่อฆ่าเชื้อโรค 1 (Autoclave 1)

  • เครื่องมือทุกชิ้นที่ได้ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญของเรา จะได้รับการอบเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • อุปกรณ์ทางทันตกรรม และ ท่อ ต่างๆ จะได้รับการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาในการฆ่าเชื้อโรคชนิดพิเศษในทุกๆครั้ง
  • ขยะที่ติดเชื้อจะถูกเก็บแยกและกำจัดโดย หน่วยงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • เข็มฉีดยาและใบมีดผ่าตัดของเราจะใช้เพียงครั้งเดียวและจะถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและจะถูกนำออกไปกำจัดโดย หน่วยงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • เครื่องมือจะได้รับการอบเพื่อฆ่าเชื้อทุกวัน และตามด้วยการปิดผนึก และเก็บเข้าชั้นตามมาตรฐาน ISO ถ้าเครื่องมือไม่ได้นำมาใช้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด จะนำมาทำการอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งตามด้วยการปิดผนึกเหตุผลคือเพื่อให้ผู้ป่วยและพนักงานในคลีนิค ดร.สุนิล เกิดความปลอดภัย

ที่ ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลเด็นทอล เซ็นเตอร์ เครื่องมือทันตกรรมสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  • เครื่องมืออันตราย : เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการเจาะเนื้อเยื่อ และ กระดูก หรือ สัมผัสกับกระแสเลือด; เครื่องมือเช่น คีม, มีดผ่าตัด, กรรไกรผ่าตัด จะถูกฆ่าเชื้อโดยระบบการอบฆ่าเชื้อ ในการอบเพื่อฆ่าเชื้อ, อุปกรณ์ (จะถูกล้างและทำให้แห้งก่อน และ จะถูกห่อด้วยพลาสติกชนิดพิเศษที่ไอน้ำสามารถผ่านทะลุเข้าไปได้) ,นำไปอบในเตาภายใต้แรงดันไอน้ำเป็นเวลา 15-20 นาที เครื่องมือจะถูกเก็บไว้ในกล่องและทำการปิดผนึก จนกว่าจะต้องการนำมาใช้งาน
  • เครื่องมือกึ่งอันตราย : เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถเจาะเนื้อเยื่ออ่อนหรือกระดูกได้ แต่สัมผัสกับเมือก เครื่องมือต่างๆ เช่น กระจก, ถาดใส่ที่นำมาใช้ซ้ำ, และ อุปกรณ์ที่ใช้อุดฟันจะถูกฆ่าเชื้อโรคโดยระบบการอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากการใช้ในแต่ละครั้ง
  • เครื่องมือที่ไม่อันตราย : : เป็นเครื่องมือที่สัมผัสกับผิวหนัง เช่น หัวเอ็กซ์เรย์, สายวัดความดันโลหิต, ที่วัดออกซิเจน, จะได้รับการทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ของเรา ทำให้เรามองเห็นภาพลึกกว่าพื้นผิวซึ่งได้ภาพที่มีความชัดเจนมากกว่า นอกจากนี้ยังช่วยลดการแผ่รังสีได้มากถึง 70% (มากกว่าการ X-Ray แบบเดิม) และที่สำคัญทุกครั้งที่ทำการเอ็กซ์เรย์: ช่วยลดเวลาของคุณในการรอ

หมายเหตุ กระบวนการล้างเครื่องมือ - เครื่องมือที่เป็นอันตราย และ กึ่งอันตราย จะถูกฆ่าเชื้อหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้งโดยระบบการอบเพื่อฆ่าเชื้อ เราใช้ระบบทำความสะอาดแบบอัลตร้าโซนิค มีสารซักฟอกสูตรพิเศษเฉพาะใช้สำหรับเติมในเครืองอัลตร้าโซนิค

ก่อนการฆ่าเชื้อหรือการฆ่าเชื้อโรคในระดับสูง, เครื่องมือจะต้องทำความสะอาดก่อนเพื่อให้เศษที่ติดบนเครื่องมือหลุดออก โดยการใช้สารละลายเอนไซม์และสารละลายที่ไม่มีเอนไซม์ เพื่อให้สะดวกแก่การทำความสะอาด

ถุงมือ, หน้ากาก, ใบมีด, กรรไกร, ที่ซับ, แก้ว ฯลฯ จะถูกใช้เพียงครั้งเดียวและเปลี่ยนใหม่หลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง ระบบของการอบเพื่อฆ่าเชื้อ (Spore Test) จะดำเนินการทุกๆ 5 วัน เครื่องมือจะถูกล้างและทำให้แห้ง ก่อนจะนำไปฆ่าเชื้อโรคจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน เครื่องมือทุกชิ้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISOซึ่งรับประกันได้ว่าปลอดภัย, มีคุณภาพ, และการรักษาที่ดีที่สุดโดย ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนลเด็นทอล เซ็นเตอร์

การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ