Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
ดร.เผด็จ
ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม

สุขภาพและสุขอนามัยในช่องปาก มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน.ในปี พ.ศ.2532, ดร.เผด็จ สำเร็จการศึกษาในสาขา ทันตแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(ใบอนุญาต เลขที่ 3509)ดร.เผด็จ ยังได้รับประกาศนียบัตรสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (การผ่าตัดขากรรไกร) ในปี พ.ศ.2536 จากมหาวิทยาลัยมหิดล, และได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร ช่องปากและขากรรไกร ในปีพ.ศ.2541 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล.นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2541 ดร.เผด็จ ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการทันตแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วยดร.เผด็จ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียม) มีความรู้ทุกรายละเอียดและมีความระมัดระวังในการใช้สกรูขนาดเล็กเพื่อใส่ทดแทนรากฟันที่หลุดออกไป.หลังจากนั้น ดร.เผด็จ จะให้หาที่ยึดสำหรับฟันเทียม, เช่น การครอบเซรามิค (สำหรับฟันซี่เดียว) หรือ ทำสะพานฟันเซรามิค (สำหรับชุดฟันที่มีความโค้ง) ทำให้ฟันดูเป็นธรรมชาติ

ทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาทางทันตกรรมในยุคปัจจุบัน และ มีความทนทานในการสูญเสียฟันประสบการณ์ที่สำคัญ, กับการเป็นอาจารย์ จาก ปีพ.ศ.2533-2535 ที่ คณะศัลกรรม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.อาจารย์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538 ที่แผนกศัลยศาสตร์,และจากปี พ.ศ.2541-2547 เป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียมการเป็นวิทยากรให้กับบริษัทนานาชาติที่หลากหลาย และหัวหน้าแผนก ขากรรไกรและใบหน้า ตั้งแต่ปี 2538-2547 ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญอย่างมาก ดังนั้นผู้ป่วยไม่ต้องกังวล ดร.เผด็จ จะให้ทางออกที่ดีที่สุด และ เสนอทางเลือกสำหรับสุขอนามัยทางทันตกรรมที่สมบูรณ์แบบให้คุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ