Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การฟอกสีฟัน
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-78
  ประเทศ : Hong Kong
  การรักษา : Upper Jaw-10 Crowns , Laser Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-50
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw-11 Crowns and Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-623
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-2 Crowns and Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-12
  ประเทศ : Sweden
  การรักษา : Upper Jaw-6 Crowns and Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-45
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Whitening ,Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-678
  ประเทศ : Kenya
  การรักษา : Bridge, Whitening, Cavities
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ