Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-429
  ประเทศ : Newzealand
  การรักษา : Denture + 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1127
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-366
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Extraction + Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1475
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns +10 Extraction + Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1485
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Extraction + Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1122
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top&Bottom Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ