Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-791
  ประเทศ : Dubai
  การรักษา : Full Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2009-8553
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Full Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-989
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Full Denture + Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-171
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Full Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-373
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-460
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 7 Extraction + Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ