Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1009
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : all on 6
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1089
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Implant & 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-970
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-616
  ประเทศ : Germany
  การรักษา : Top Teeth: 10 Crowns on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-129
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-77
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 3 Unit Bridge on Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ