Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
  • รหัสผู้ป่วย : 2013-1067
    ประเทศ : Australia
    การรักษา : Top Teeth : 4 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ