Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-284
  ประเทศ : Norway
  การรักษา : Upper Jaw - 11 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-213
  ประเทศ : Russia
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Bridges & Lower Jaw - 3 Unit Bridge, 9 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-253
  ประเทศ : Indonesia
  การรักษา : Upper Jaw - 2 Crowns, 3 Unit Bridge, 3 Unit Bridge & Lower Jaw - 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-227
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-245
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Implants, 8 Crowns & Lower Jaw - 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-237
  ประเทศ : India
  การรักษา : Upper Jaw - 3 Unit Bridge & 4 Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ