Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-906
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 1 Crowns #3 Bridges Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-727
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns #3-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-649
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6-Unit Bridge #Partial Denture Bottom Teeth : 3 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-655
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-661
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns #2 Bridges Bottom Teeth : 3-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-769
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns #3-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ