Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-150
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-153
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom Teeth: 7 Crowns + 8 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-152
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 10 Crowns + 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-111
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-106
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-105
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ