Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-672
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-471
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-452
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 11 Crowns + 2 Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-485
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-479
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 11 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-583
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth: Root Canal Treatment
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ