Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-29
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-225
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 14 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-310
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-236
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-260
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth: 9 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-296
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown + 7 unit Bridge + 1 Extraction
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ