Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-555
  ประเทศ : South Africa
  การรักษา : Lower jaw - 6 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-264
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-505
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Lower Jaw - 8 Crwon
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-434
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 6 unit Crown Bridge , Lower Jaw - 13 Unit Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-443
  ประเทศ : Egypt
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-471
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ