Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-426
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown + 11 unit Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-428
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 3 Extraction + 8 Unit Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-385
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns + 3 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-254
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown + 6 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-324
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns + 3 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-337
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ