Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1070
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1038
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns + 3 Unit Bridge Lower Jaw : 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1035
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1034
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 9 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1017
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1252
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 4 Unit Bridge Lower Jaw : 3 Unit Bridge + 1 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ