Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1319
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-10 Crowns Lower Jaw-10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-623
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-2 Crowns and Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1338
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Upper Jaw-8 Crowns & Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-77
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw-1 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-136
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw-4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-17
  ประเทศ : Netherlands
  การรักษา : Upper Jaw-8 Crowns Lower Jaw- 7 Crowns+ Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ