Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-804
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns #Partial Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-734
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 4-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-703
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #3-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-664
  ประเทศ : Ireland
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-687
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns #4-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-686
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns #3-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ