Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-852
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-995
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-972
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns #3-Unit Bridge Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-944
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-993
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns #3-Unit Bridge Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-981
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns Bottom Teeth : Whitening
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ