Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-241
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #4-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-294
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 10-Unit Bridge Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-316
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth : 3 Bridges Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-310
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 3 Crowns #Whitening Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2012-1636
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 10 Crowns Bottom Teeth : 1 Crown #2 Implants #Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-298
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns #4-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ