Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-550
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Crown and Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-546
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crown and 6 Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-537
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-533
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-526
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 5 Bridge and 9 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-513
  ประเทศ : Ethiopia
  การรักษา : 5 Bridges and 1 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ