Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1309
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw- 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1203
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown Lower Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1307
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1297
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Lower Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1263
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 12 Crown Lower Jaw - 11 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1256
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Gold Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ