Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2009-957
  ประเทศ : Myanmar
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-619
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-556
  ประเทศ : United States
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-504
  ประเทศ : Austalia
  การรักษา : Lower Jaw - 10 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-609
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-633
  ประเทศ : Denmark
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Lower Jaw - 8 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ