Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-215
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Jaw: 9, Bottom Jaw: 11
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-297
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Jaw: 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-296
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom Jaw: 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-285
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Bottom: 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-263
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top + Bottom: 18 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-247
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Jaw: 2 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ