Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-222
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw: 6 Bridge + Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-211
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : Top Jaw: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-195
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top + Bottom: Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1109
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Bottom Jaw: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1225
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw : 8 Crowns Lower Jaw : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1223
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw : 6 Crowns Lower jaw : 6 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ